ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Cilt : 28 Sayı : 4 Yıl : 2021
Index
Membership
Applications
Journal of Anesthesia Yabani Meyve Yeme Sonrası Gelişen Antikolinerjik Toksik Sendrom [JARSS]
JARSS. 2020; 28(4): 314-317 | DOI: 10.5222/jarss.2020.99705

Yabani Meyve Yeme Sonrası Gelişen Antikolinerjik Toksik Sendrom

Sezen Kumaş Solak
Ordu Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon,ORDU

Atropa Belladonna, bitkisinin meyve ya da yapraklarının kontrolsüz alınmasıyla antikolinerjik
sendrom ortaya çıkabilir. Santral ve periferik sinir sistemindeki etkilerine bitkinin içerdiği alkaloidlerden
L-atropine, DL-hyoscyamine ve hyoscine neden olur. Santral sinir sistemine etkileri doz
bağımlıdır. Ajitasyon, ataksi, deliryum, görsel ve işitsel halüsinasyonlar, yakın bellek kaybı, solunum
yetmezliği ve kardiyovasküler sistemin depresyonu, konvülziyon, koma olarak gözlenirken,
periferik sinir sistemine etkileri ise; dilate pupil, akomodasyon felci, mukazalarda ve ciltte kuruluk,
ateş, taşikardi, ileus ve idrar retansiyonu şeklinde, nöromusküler aşırı hiperaktivite bulguları ise
hipertermi rabdomyoliz olarak karşımıza çıkar. Bu yazıda Ordu ili Çambaşı yaylasında yaban mersini
zannettikleri orman meyvesinden çok miktarda yedikleri ve yaklaşık 3-5 saat sonra bilinç
bulanıklığı, anlamsız sözlerle ölmüş yakınlarıyla konuşma, huzursuzluk, saldırganlık, yerinde duramama
halinin başladığı ve çarpıntı, baş ağrısı, yüzde kızarma, idrar yapamama şikayetleriyle acil
servise yakınları tarafından getirilen aynı aileden ikisi erkek,üçü kadın olmak üzere beş olguyu
literatür eşliğinde tartışmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Antikolinerjik Toksik Sendrom, İntoksikasyon, Atropa Belladonna

Anticholinergic Toxic Syndrome After Wild Fruit Eating

Sezen Kumaş Solak
Ordu State Hospital,Anesthesiology and Reanimation.ORDU

Anticholinergic syndrome may occur with the uncontrolled intake of the fruits or leaves of the
Atropa Belladonna plant. Its effects on the central and peripheral nervous system are caused by
the alkaloids contained in the plant, L-atropine, DL-hyoscyamine and hyoscine. Effects on the
central nervous system; is dose dependent. While agitation, ataxia, delirium, visual and auditory
hallucinations, memory loss as well as respiratory failure, depression of the cardiovascular system,
convulsion and coma. Their effects on the peripheral nervous system are dilated pupils,
accommodation paralysis, dryness of mucous membranes and skin, fever, tachycardia, ileus and
urinary retention, and signs of neuromuscular hyperactivity are hyperthermia with rhabdomyolysis.
In this article, in the Çambaşı region of Ordu province, they ate a large amount of the forest
fruit they thought were blueberries, about 3-5 hours later symptoms like confusion, talking with
their dead relatives with meaningless words, restlessness, aggression, restlessness started with
the complaints of palpitations, headache, flushing and inability to urinate. We aimed to discuss
five cases from the same family; two males and three females were admitted to the emergency
service by their relatives and review the literature.

Keywords: Anticholinergic Toxic Syndrome, Intoxication, Atropa Belladonna

Sezen Kumaş Solak. Anticholinergic Toxic Syndrome After Wild Fruit Eating. JARSS. 2020; 28(4): 314-317

Sorumlu Yazar: Sezen Kumaş Solak, Türkiye
LookUs & Online Makale