ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Cilt : 29 Sayı : 2 Yıl : 2021
Index
Membership
Applications
En Çok İndirilen Makaleler - JARSS

En Çok İndirilen Makaleler

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Yoğun Bakım Sonrası Evde Bakım Gerektiren Hastaların Özellikleri ile Bakım Verenlerdeki Hasta Bakım Yükü ve Empati Arasındaki İlişki
The Relationship Between Patient Care Burden And Empathy in Caregivers of Intensive Care Unit Survivors
Seyda Efsun Ozgunay, Figen Akça, Derya Karasu, İsa Kilic
doi: 10.5222/jarss.2019.83007   2019; 27 - 1 | Sayfalar 15 - 21 (2401 kere görüntülendi)

2.
Hastane içi Kardiyak Arrest Olguların Değerlendirilmesi
Evaluation of in-Hospital Cardiac Arrest Patients
Gönül Tezcan Keleş, Eralp Çevikkalp, Arzu Açıkel, İsmet Topçu
doi: 10.5222/jarss.2019.33043   2019; 27 - 1 | Sayfalar 44 - 50 (2114 kere görüntülendi)

3.
Spinal Anestezi Uygulanan Hipertansiyon Tanısı Olan Hastalarda Kristaloid İnfüzyonuna Başlama Zamanının Kan Basıncı Üzerine Etkisi
The Effect of Start Time of Crystaloid Infusion on Blood Pressure in Patients With Hypertension Who Underwent Spinal Anesthesia
Kemal Bozkurt, Süheyla Karadağ Erkoç, Çiğdem Yıldırım Güçlü, Dilek Yörükoğlu
doi: 10.5222/jarss.2019.03522   2019; 27 - 1 | Sayfalar 30 - 37 (1903 kere görüntülendi)

4.
Modifiye Radikal Mastektomi ve Aksiller Lenf Nodu Diseksiyonunda Ultrason Eşliğinde Yapılan Yüzeyel Serratus Plan Bloğunun Akut Postmastektomi Ağrısına Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma
The Effect of Ultrasound Guided Superficial Serratus Plane Block For Acute Post mastectomy Pain After Modified Radical Mastectomy and Axillary Lymph Node Dissection: A Randomized Controlled Study
Ahmet Murat Yayik, Ali Ahiskalioglu, Muhammet Mustafa Sulak, Elif Oral Ahiskalioglu, Muhammet Ahmet Karakaya, Erkan Cem Çelik, Erdem Karadeniz, Haci Ahmet Alıcı
doi: 10.5222/jarss.2019.85570   2019; 27 - 2 | Sayfalar 121 - 127 (1831 kere görüntülendi)

DERLEME
5.
COVID-19 Tanılı ya da Şüpheli Hastaların Preoperatif Hazırlığı ve Ameliyathane Yönetimi
Preoperative Preparation and Operating Room Management of the Patients Who have Confirmed or Suspected COVID-19 infection
Hatice Türe, Şüheda Çelebi, Ezgi Aytaç, Ayşe Tuğluoğlu Kuşdemir, Birsel Ekici, Abdulvahap Oğuz, Tuğhan Utku, Ferdi Menda, Meral Sonmezoglu
doi: 10.5222/jarss.2020.70299   2020; 28 - 3 | Sayfalar 137 - 149 (1689 kere görüntülendi)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
6.
Endotrakeal Kaf İnflasyon Yöntemlerine Bağlı Yüksek İntraoperatif Kaf Basıncı İnsidansı ve Klinik Etkileri
Hıgh Intraoperatıve Cuff Pressure Incıdence Due to Endotracheal Cuff Inflatıon Methods And Its Clınıcal Effects
İlkay Baran, Savas Altinsoy, Özge Yamankılıç Mumcu, Aslı Dönmez
doi: 10.5222/jarss.2019.41636   2019; 27 - 3 | Sayfalar 217 - 223 (1629 kere görüntülendi)

7.
Erektor Spina Plan Bloğunun Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası Postoperatif Ağrı Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma
The Effect of Erector Spinae Plane Block on Postoperative Pain Following Laparoscopic Cholecystectomy: A Randomized Controlled Study
Can Aksu, Alparslan Kuş, Hadi Ufuk Yörükoğlu, Cennet Tor Kılıç, Yavuz Gürkan
doi: 10.5222/jarss.2019.14632   2019; 27 - 1 | Sayfalar 9 - 14 (1314 kere görüntülendi)

8.
Limb-Girdle Musküler Distrofi’li Gebede Anestezi Yönetimi
Anesthetic Management of A Pregnant Woman With Limb-Girdle Muscular Dystrophy
Resul Yılmaz, Ruhiye Reisli, Osman Mücahit Tosun, Ahmet Topal, Sema Tuncer Uzun
doi: 10.5222/jarss.2019.43531   2019; 27 - 1 | Sayfalar 70 - 73 (1296 kere görüntülendi)

DERLEME
9.
Kalıtsal Hemoglobinopatilerde Zor Karar: Kan transfüzyonu; ne zaman, nasıl, niçin?
Difficult Decision in Hereditary Hemoglobinopathies: Blood transfusion; when, how, why?
Şebnem Atıcı, Levent Özdemir
doi: 10.5222/jarss.2019.25743   2019; 27 - 2 | Sayfalar 77 - 86 (1258 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
10.
Epidural Steroid Enjeksiyonu Sonrasında Gelişen Bir Herpes Zoster Olgusu
A Case Of Herpes Zoster Following An Epidural Steroid Injection
Bülent Barış Güven, Fulya Yurtsever, Temel Güner, Sedat Temircan, Ömer Bakal, Ayşın Ersoy
doi: 10.5222/jarss.2019.54154   2019; 27 - 2 | Sayfalar 139 - 142 (1031 kere görüntülendi)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
11.
Genel Anestezi Altında Cerrahi Girişim Planlanan Bireylerin Sosyodemografik Özelliklerinin Anksiyete Üzerine Etkisi
The Effects of Sociodemographic Parameters on Anxiety in Patients who Are Planned Surgery Under General Anesthesia
Emine Arık, Habibullah Dolgun
doi: 10.5222/jarss.2019.35229   2019; 27 - 1 | Sayfalar 22 - 29 (1020 kere görüntülendi)

12.
Sezaryen Operasyonlarında Spinal Anesteziye Bağlı Hipotansiyon Perfüzyon İndeksi veya Pleth Variabilite İndeks ile Öngörülebilir mi ?
Can Perfusion Index or Pleth Variability Index Predict Spinal Anesthesia Induced Hypotension During Caesarean Section?
Mahmut Arslan, Gözen Öksüz, Bora Bilal, Cengizhan Yavuz, Mehmet Kandilcik, Adem Doğaner, Feyza Çalışır
doi: 10.5222/jarss.2019.69775   2019; 27 - 4 | Sayfalar 251 - 257 (1011 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
13.
Spontan İntrakraniyal Hipotansiyon Tanılı Olguda Tekrarlanan Kan Yaması Tedavisi
Repeated Blood Patch Treatment In A Patıent With Spontaneous Intracranial Hypotension
Bülent Barış Güven, Uğur Burak Şimşek, Nazim Atilla Sezer, Temel Güner, Fulya Yurtsever, Ayşın Ersoy
doi: 10.5222/jarss.2019.08208   2019; 27 - 2 | Sayfalar 146 - 150 (986 kere görüntülendi)

DERLEME
14.
Etkili Kalıplarla İngilizce Makale Nasıl Yazılır?
How to Write an Article in English with Effective Phrases?
Güven Mengü, Aslı Dönmez
doi: 10.5222/jarss.2019.08108   2019; 27 - 3 | Sayfalar 155 - 166 (981 kere görüntülendi)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
15.
A Prospective Randomized Comparative Study between Baska Mask, Proseal LMA and I Gel during Positive Pressure Ventilation in Laparoscopic Cholecystectomy
Ramkumar Dhanasekaran, Gautam Dilip Mehta, Aruna Parameswari
doi: 10.5222/jarss.2019.54254   2019; 27 - 2 | Sayfalar 106 - 111 (882 kere görüntülendi)

DERLEME
16.
Meta-Analiz: Bir Derleme
Meta-Analysis: A Review Article
İlker İnce, Elif Ozcimen, Alparslan Turan
doi: 10.5222/jarss.2019.76476   2019; 27 - 1 | Sayfalar 1 - 8 (850 kere görüntülendi)

17.
Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Gelişen Düşük Kalp Debisi
Low Cardiac Output After Open Cardiac Surgery
Nesrin Bozdoğan Özyılkan
doi: 10.5222/jarss.2020.75437   2020; 28 - 1 | Sayfalar 1 - 11 (829 kere görüntülendi)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
18.
Hipofiz Cerrahisi Yapılan Akromegalik Hastalarda Havayolu Yönetiminin Retrospektif Değerlendirilmesi
A Retrospective Analysis of Airway Management of Acromegalyic Patients Undergoing Pituitary Surgery
Tomurcuk Demirci, Şennur Uzun, Başak Akça, Ülkü Aypar
doi: 10.5222/jarss.2019.00710   2019; 27 - 1 | Sayfalar 38 - 43 (829 kere görüntülendi)

DERLEME
19.
Etkin hasta kan yönetimi
Effective patient blood management
Büşra Tezcan
doi: 10.5222/jarss.2019.98608   2019; 27 - 3 | Sayfalar 167 - 173 (820 kere görüntülendi)

20.
İçindekiler
Contents

2019; 27 - 1 | Sayfalar II - VI (803 kere görüntülendi)

LookUs & Online Makale