ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Cilt : 29 Sayı : 2 Yıl : 2021
Index
Membership
Applications

Hakkında

Hakkında

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanları Derneği Dergisi / Journal of Anesthesiology and Reanimation Specialists’ Society (JARSS) Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği (ARUD)'nin resmi bilimsel yayın organıdır.
Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

Dergi üç ayda bir yılda 4 sayı (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) olarak yayımlanan açık erişim, ücretsiz ve hakemli bir dergidir.
Anestezi Dergisi/Journal of Anesthesia (JARSS); TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin, EMBASE, EBSCO ve Scopus, tarafından indekslenmektedir.

Makale değerlendirme ve yayın işlemleri için yazarlardan ücret talep edilmemektedir. Tüm makaleler online makale değerlendirme sistemi kullanılarak dergiye gönderilmelidir. Derginin yazım kurallarına, gerekli formlara ve dergiyle ilgili diğer bilgilere web sayfasından erişilebilir. Ayrıca, makalelerin hızla yayınlanabilmesi için inceleme sürecini hızlandırmada editörler tarafından her türlü çaba gösterilecektir.
Yayınlanan tüm içeriğe dergi web sayfasından ücretsiz olarak erişilebilir. Basılı kopyalar Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği üyelerine ücretsiz olarak dağıtılır.

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale