ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Cilt : 29 Sayı : 2 Yıl : 2021
Index
Membership
Applications

Yazım Rehberi

Yazım Rehberi

Yoğun bakım, ağrı ve ilgili konuların temel bilimleri dahil anesteziyolojinin her alanında hakemli deneysel ve klinik çalışmaları, olgu sunumlarını, editöre mektupları ve bilimsel konferans bildirilerini ve konusunda deneyimli yazarlara hazırlatılan derlemeleri yayımlar. Bildiri olarak sunulmuş ya da özet biçiminde yayımlanmış yazılar geniş sunumu ile kabul edilir. Ancak daha önce sunulduğu veya yayımlandığı not olarak belirtilmelidir (Örneğin; “Bu çalışma 9-12 Mayıs 2018, Balkan Anestezi Günleri Kongresi’nde poster olarak sunulmuştur).

Derginin editöryel ve yayın süreçleri International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME), Council of Science Editors (CSE), Committee on Publication Ethics (COPE), European Association of Science Editors (EASE) ve National Information Standards Organization (NISO) organizasyonlarının kılavuzlarına uygun olarak biçimlendirilir. Anestezi ve Reanimasyon Uzmanları Derneği Dergisi / Journal of Anesthesiology and Reanimation Specialists’(JARSS), Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing ilkelerini benimsemiştir.

Özgünlük ve yüksek bilimsel kalite bir makalenin yayına kabulü için en önemli kriterlerdir. Gönderilen yazıların daha önce başka bir elektronik ya da basılı dergide, kitapta yayımlanmamış olması gerekir.

Makalenizin geri çekilmemesi için tüm yazarlar, özellikle de başyazar, aşağıdaki konulara azami dikkat gösterilmedir:

  • Makale telif hakkı ihlali yapmamalıdır.
  • Makaleyi ibraz eden yazışmadan sorumlu yazar, tüm yazarlardan alınmış izinleri ibraz etmelidir.
  • Bazı durumlarda araştırmacılar, makelelerini ibraz etmeden önce rehberlerinden ve eş yazarlarından izin almış olmalıdır.
  • Makale tamamen ya da kısmen başka herhangi bir dergide yayımlanmamış olmalıdır.
  • Makale tüm diğer yayınlardan usulüne uygun şekilde geri çekilmelidir.
  • Makale eş zamanlı olarak başka herhangi bir yayına ibraz edilmemiş olmalıdır.
  • Makalenin herhangi bir inceleme aşamasında geri çekilmesi istenmesi halinde, editöryal ofise başvuru yapılması gerekir. Ancak zorunlu ve kaçınılmaz koşullarda bu makale geri çekilebilir.
  • Makaleyi geri çekmek istenmesi halinde tüm yazarların imzaladığı tamamlanmış bir form gönderilmelidir. Form derginin editoryal ofisinde mevcuttur. Bahsi geçen form bir elektronik posta ile istenebilir.

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale