ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Cilt : 28 Sayı : 4 Yıl : 2020
Index
Membership
Applications
Tetraplejik-Ventilatör Bağımlı Hastada Trakeaözofageal Fistül Tanı ve Tedavisi, Olgu Sunumu [JARSS]
JARSS. 2019; 27(4): 304-307 | DOI: 10.5222/jarss.2019.51523

Tetraplejik-Ventilatör Bağımlı Hastada Trakeaözofageal Fistül Tanı ve Tedavisi, Olgu Sunumu

Fatma Ozkan Sipahioglu, Mehmet Murat Sayın
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye

Edinilmiş trakea-özofageal fistül (TÖF), yoğun bakım ünitelerinde unutulmaması gereken nadir bir
komplikasyondur. TÖF’ün benign nedenleri arasında en yaygın olanı kaf ilişkili trakeal tüp hasarıdır. Bu olgu sunumunda ventilatör bağımlı tetraplejik bir hastada gelişen TÖF tanı ve tedavisi
tartışılmaktadır.
Trafik kazası sonrası yüksek seviye servikal fraktür nedeniyle tetrapleji gelişmiş 45 yaşında hasta,
trakeotomi ile ventilatörde takip edildiği başka bir merkezden yoğun bakım ünitemize kabul edildi. Stabil seyreden hastanın trakeotomili 37. gününde genel durumunda ani bir bozulma görüldü.
Hastada yeterli havalanmaya rağmen, CO2
retansiyonu oldu. Abdominal distansiyon gelişti ve
nazogastrik sondada hava görüldü. Bilgisayarlı tomografide TÖF görüntülendi. Kesin tanı için
endoskopi yapıldı. Trakea duvarından özofagusa geçiş yapmış kaf balonu görüntülendi. Hastanın
akciğerini korumak amacıyla trakeotomi kanülü endotrakeal tüp ile değiştirildi ve balon fistülden
uzakta şişirildi. Primer onarım cerrahisi planlanan hasta yaklaşık 1 hafta sonra başarıyla opere
edildi. Postoperatif dönemde hastanın takibine ayarlanabilen trakeotomi kanülü ile devam edildi.
Hasta halen yoğun bakımımızda takip edilmektedir.
Trakeaözofageal fistül trakeotomi geç komplikasyonlarından biridir. Erken tanı hastayı olası fatal
pulmoner komplikasyonlardan korumak için önemlidir. Trakeal sekresyon artışı, gastrik içerik
aspirasyonu, havalandırma zorluğu, abdominal distansiyon veya nazogastrik sondaya hava dolması bizi TÖF açısından uyarmalıdır.
Trakeaözofageal fistül ventilatöre bağımlı hastalarda hemen fark edilemeyebilir. Özel durumlarda
ayarlanabilir trakeotomi kanülleri düşünülmelidir

Anahtar Kelimeler: trakeaözofageal fistül, trakeostomi, tetrapleji

Diagnosis and Treatment of Tracheoesophageal Fistula in Tetraplegic-Ventilator Dependent Patient, Case Report

Fatma Ozkan Sipahioglu, Mehmet Murat Sayın
Dıskapı Yıldırım Beyazıt Training And Research Hospital, Department Of Anesthesiology And Reanimation, University Of Health Sciences, Ankara, Turkey

Acquired tracheoesophageal fistula (TEF) is a rare complication that should not be forgotten in
intensive care units (ICUs). Cuff -related tracheal damage is the most common cause among the
benign causes of TEF. In this case presentation, the diagnosis and treatment of TEF in a mechanically ventilated tetraplegic patient are discussed.
A 45-year-old patient with tetraplegia due to high cervical fracture after a traffic accident was
admitted to our ICU from another center where he was followed up with tracheostomy and
mechanical ventilation. There was a sudden deterioration in patient’s general health condition
while he was stable on the 37th day of tracheostomy. Despite adequate ventilation, the patient
had CO2
retention. Abdominal distention developed and air was observed in nasogastric drainage
tube. Computerized tomography revealed a TEF. Endoscopy was performed for definitive diagnosis. Endotracheal tube cuff that entered into the esophagus was visualized. Tracheostomy cannula was replaced by an endotracheal tube and the balloon was inflated distally from the fistula.
The patient underwent a primary repair surgery successfully one week later. In the postoperative
period the patient was followed-up with an adjustable tracheostomy cannula. The patient is still
being followed up by us in our intensive care unit.
Tracheoesophageal fistula is one of the late complications of tracheostomy. Early diagnosis is
important to protect the patient from possible fatal pulmonary complications. Increased tracheal
secretions, aspiration of gastric contents, ventilation difficulties, abdominal distention or filling of
air into the nasogastric tube should alert us for TEF.
Tracheoesophageal fistula may not be recognized immediately in ventilator-dependent patients.
Adjustable tracheostomy tubes should be considered in special cases.

Keywords: tracheoesophageal fistula, tracheostomy, tetraplegia

Fatma Ozkan Sipahioglu, Mehmet Murat Sayın. Diagnosis and Treatment of Tracheoesophageal Fistula in Tetraplegic-Ventilator Dependent Patient, Case Report. JARSS. 2019; 27(4): 304-307

Sorumlu Yazar: Fatma Ozkan Sipahioglu, Türkiye
LookUs & Online Makale