ISSN 1300-0578
Cilt : 28 Sayı : 1 Yıl : 2020
Index
Membership
Applications

Hızlı Arama
Journal of Anesthesia Yüzeyel Servikal Pleksus Bloğunun Pediatrik Hastada Postaurikular Flap ile Aurikula Rekonstruksiyonunda Etkin Analjezik Etkinliği [JARSS]
JARSS. 2019; 27(1): 74-75 | DOI: 10.5222/jarss.2019.55265

Yüzeyel Servikal Pleksus Bloğunun Pediatrik Hastada Postaurikular Flap ile Aurikula Rekonstruksiyonunda Etkin Analjezik Etkinliği

Hadi Ufuk Yörükoğlu, Yavuz Gürkan
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Anahtar Kelimeler: Yüzeyel Servikal Pleksus Bloğu, Aurikula rekonstruksiyonu, Postoperatif ağrı

Superficial Cervical Plexus Block Produces Effective Analgesia in Auricular Reconstruction Using Postauricular Flap in a Pediatric Patient

Hadi Ufuk Yörükoğlu, Yavuz Gürkan
Kocaeli University Department of Anesthesiology and Reanimation

Keywords: Superficial Cervical Plexus Block, Auricular reconstruction, Postoperative pain

Hadi Ufuk Yörükoğlu, Yavuz Gürkan. Superficial Cervical Plexus Block Produces Effective Analgesia in Auricular Reconstruction Using Postauricular Flap in a Pediatric Patient. JARSS. 2019; 27(1): 74-75

Sorumlu Yazar: Hadi Ufuk Yörükoğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale