ISSN 1300-0578
Cilt : 27 Sayı : 3 Yıl : 2020
Index
Membership
Applications
JARSS - JARSS: 27 (3)
Cilt: 27  Sayı: 3 - 2019
1.
Kapak
Cover

Sayfa I (129 kere görüntülendi)

2.
İçindekiler
Contents

Sayfalar II - VI (208 kere görüntülendi)

DERLEME
3.
Etkili Kalıplarla İngilizce Makale Nasıl Yazılır?
How to Write an Article in English with Effective Phrases?
Güven Mengü, Aslı Dönmez
doi: 10.5222/jarss.2019.08108  Sayfalar 155 - 166 (695 kere görüntülendi)

4.
Etkin hasta kan yönetimi
Effective patient blood management
Büşra Tezcan
doi: 10.5222/jarss.2019.98608  Sayfalar 167 - 173 (529 kere görüntülendi)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
5.
Comparison of Pressure Volume Loop Closure with Just to Seal Technique to guide Endotracheal Tube Cuff Inflation - A Prospective Randomized Controlled Trial
Amresh Narayan, Ramkumar Dhanasekaran, Thamarai Selvi Krishnasamy
doi: 10.5222/jarss.2019.46036  Sayfalar 174 - 179 (426 kere görüntülendi)

6.
Ortalama Trombosit Hacmi Kardiyak Arest Sonrası Hedefe Yönelik Hipotermi Uygulanan Hastalarda Mortalite için Belirteç Olarak Kullanılabilir mi?
Mean Platelet Volume Could it Be Used as a Predictive Marker for Mortality in Post Cardiac Arrest Patients Undergoing Targeted Temperature Management?
Mahmut Alp Karahan, Nuray Altay, Evren Büyükfırat, Orhan Binici, Mehmet Kenan Erol, Başak Pehlivan, Veli Fahri pehlivan, ERDOĞAN Duran, Ahmet Atlas
doi: 10.5222/jarss.2019.18209  Sayfalar 180 - 185 (386 kere görüntülendi)

7.
Geriatrik ortopedik cerrahide postoperatif mortalite ile ilişkili faktörler: Tek merkez verilerinin retrospektif analizi
Factors associated with postoperative mortality in geriatric orthopedic surgery: a retrospective analysis of single center data
Gamze Küçükosman, Hüseyin Öztoprak, Tuğçe Öztürk, Hilal Ayoglu
doi: 10.5222/jarss.2019.25733  Sayfalar 186 - 192 (384 kere görüntülendi)

8.
İkinci Seviye Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Palyatif Bakım Hastalarının Sıklığı: Retrospektif Çalışma
Frequency of Palliative Care Patients in a Second Level Intensive Care Unit: Retrospective Study
Ali Bestemi Kepekci, Elif Erdoğan, Merve Zıvalı
doi: 10.5222/jarss.2019.04127  Sayfalar 193 - 197 (383 kere görüntülendi)

9.
Perioperatif Hipotermi İnsidansı: 5 yıl sonra neredeyiz?
Perioperative Hypothermia Incidence: Where are we after 5 years?
Can Aksu, Alparslan Kuş, Önder Topbaş, Sema Erdoğan, Yavuz Gürkan
doi: 10.5222/jarss.2019.40085  Sayfalar 198 - 203 (510 kere görüntülendi)

10.
Kardiyak Arrest Vakalarında Nötrofil Lenfosit ve Platelet Lenfosit Oranları ile Spontan Dolaşımın Geri Dönüşü Arasındaki İlişkinin Araştırılması
The Relationship Between Return of Spontaneous Circulation and Neutrophil Lymphocyte and Platelet Lymphocyte Ratios in Cardiac Arrest Cases
Sedat Bilge, Yahya Ayhan Acar, Derya Can, Gökhan Özkan
doi: 10.5222/jarss.2019.29392  Sayfalar 204 - 209 (417 kere görüntülendi)

11.
Effect of dexmedetomidine as an adjuvant to 0.25% bupivacaine for local infiltration of port site in laparoscopic cholecystectomy in terms of quality and duration of post-op analgesia
Venkatesh Selvaraj, Rajkumaran Kamaraj
doi: 10.5222/jarss.2019.80764  Sayfalar 210 - 216 (402 kere görüntülendi)

12.
Endotrakeal Kaf İnflasyon Yöntemlerine Bağlı Yüksek İntraoperatif Kaf Basıncı İnsidansı ve Klinik Etkileri
Hıgh Intraoperatıve Cuff Pressure Incıdence Due to Endotracheal Cuff Inflatıon Methods And Its Clınıcal Effects
İlkay Baran, Savas Altinsoy, Özge Yamankılıç Mumcu, Aslı Dönmez
doi: 10.5222/jarss.2019.41636  Sayfalar 217 - 223 (1025 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
13.
Miyotonik Distrofi Tanılı Hastada Anestezi Deneyimimiz
Anesthesia Experience Of A Patient With Myotonic Dystrophy
Sedef Gülçin Ural, Meltem Aktay İnal
doi: 10.5222/jarss.2019.77486  Sayfalar 224 - 227 (509 kere görüntülendi)

14.
İyatrojenik Horner Sendromu: Etken Epidural Analjezi mi, Göğüs Tüpü mü? Olgu Sunumu
Iatrogenic Horner Syndrome: What is the Cause? Epidural Analgesia or Chest Tube. A Case Report
Hüseyin Utku Yıldırım, Sebnem Rumeli Atıcı, Gülçin Gazioğlu Türkyılmaz, Hadra Şafak Nebioğlu, Mesut Bakır
doi: 10.5222/jarss.2019.28247  Sayfalar 228 - 231 (477 kere görüntülendi)

15.
Morbid obez bir hastada diyabetik ayak cerrahisi için ultrason rehberliğinde popliteal ve safen sinir bloğu uygulaması
Ultrasound guided popliteal and saphenous nerve blocks for diabetic foot surgery in a morbidly obese patient
Özlem Özkalaycı, Seçil Çetin, Muhammet Ahmet Karakaya, Aytekin Ünlükaplan, Agah Rauf İşgüzar, Yavuz Gürkan
doi: 10.5222/jarss.2019.41736  Sayfalar 232 - 234 (487 kere görüntülendi)

LookUs & Online Makale