ISSN 1300-0578
Cilt : 28 Sayı : 1 Yıl : 2020
Index
Membership
Applications

Hızlı Arama
Meta-Analiz: Bir Derleme [JARSS]
JARSS. 2019; 27(1): 1-8 | DOI: 10.5222/jarss.2019.76476

Meta-Analiz: Bir Derleme

İlker İnce1, Elif Ozcimen2, Alparslan Turan1
1Outcomes Research Departmani, Anesteziyoloji Enstitüsü, Cleveland Klinik, Cleveland, Ohio, ABD
2Kavram Koleji, Istanbul, TURKIYE

Meta-analiz, birçok çalışmadaki verileri birleştirmek ve tedavi müdahalelerinin etkinliğini değerlendirmek için kullanılan sık kullanılan bir istatistiksel tekniktir. Bağımsız çalışmalardan elde edilen sonuçları birleştirerek hem çalışmanın gücünü artırabilir (bireysel çalışmalara göre) hem de effect size tahminlerini iyileştirebilir. Meta-analiz yürütme süreçleri arasında bir protokol geliştirmek, makaleler seçmek, dahil edilme kriterleri geliştirmek, veri toplamak, veri analizi yapmak ve sonuçları yorumlamak bulunmaktadır. Meta-analizin önemli bir limitasyonu, sadece analiz için geri alınabilir verilere sahip ilgili çalışmaların dahil edilebilmesidir. Bu durum publication(yayin) bias için endişe yaratmaktadir. Meta-analizin, tıp literatürünü özetlerken önemli bilgiler sağlayabilecek tam olarak faydalı bir bilimsel yöntem olduğuoldukca açıktir. Bununla birlikte, dahil edilen araştırmaların araştırma sorusuyla aynı olmadığı veya farklı sonuç verileri topladığı takdirde yanıltıcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Metaanaliz, Sistemik derleme, Kanıta dayalı tıp

Meta-Analysis: A Review Article

İlker İnce1, Elif Ozcimen2, Alparslan Turan1
1Department of OUTCOMES RESEARCH, Anesthesiology Institute, Cleveland Clinic, Cleveland, OH, USA
2Kavram College of Higher Education, Istanbul, TURKEY

Meta-analysis is a frequently used statistical technique which uses to combine data from several studies to evaluate the effectiveness of treatment interventions. By combining results from independent studies, we can both increase power of the study (over individual studies) and improve estimates of the size of the effect. The processes of conducting meta-analysis include developing a protocol, selecting articles, developing inclusion criteria, collecting data, data analysis and interpreting results. A major limitation of the meta-analysis is that only relevant studies which have retrievable data can be included for analysis. This causes concern for publication bias. It is obvious that metaanalysis is a useful scientific method that can provide important information when summarizing medical literature. However, there can be misleading if the studies included are non-similar in their research question or collect different types of outcome data.

Keywords: Meta-analysis, Systematic review, Evidence-based medicine

İlker İnce, Elif Ozcimen, Alparslan Turan. Meta-Analysis: A Review Article. JARSS. 2019; 27(1): 1-8

Sorumlu Yazar: Alparslan Turan, United States
LookUs & Online Makale