ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Cilt : 28 Sayı : 4 Yıl : 2020
Index
Membership
Applications
Journal of Anesthesia Editöre mektup: Ortalama Trombosit Hacmi Kalp Durması Sonrası Hedefe Yönelik Hipotermi Uygulanan Hastalarda Mortalite İçin Bir Belirteç Olmayabilir [JARSS]
JARSS. 2019; 27(4): 315-316 | DOI: 10.5222/jarss.2019.87487

Editöre mektup: Ortalama Trombosit Hacmi Kalp Durması Sonrası Hedefe Yönelik Hipotermi Uygulanan Hastalarda Mortalite İçin Bir Belirteç Olmayabilir

Cengiz Beyan1, Esin Beyan2
1Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Ankara

Anahtar Kelimeler: Hipotermi, kalp durması, ortalama trombosit hacmi, testlerin tahmin ettirici değeri

Letter to the editor: Mean Platelet Volume May Not be a Predictive Marker for Mortality in Post Cardiac Arrest Patients Undergoing Targeted Temperature Management

Cengiz Beyan1, Esin Beyan2
1Ufuk University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Ankara
2University of Health Science, Keciören Training and Research Hospital, Department of Internal Medicine, Ankara

Keywords: Heart arrest, hypothermia, mean platelet volume, predictive value of tests

Cengiz Beyan, Esin Beyan. Letter to the editor: Mean Platelet Volume May Not be a Predictive Marker for Mortality in Post Cardiac Arrest Patients Undergoing Targeted Temperature Management. JARSS. 2019; 27(4): 315-316

Sorumlu Yazar: Cengiz Beyan, Türkiye
LookUs & Online Makale