ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Cilt : 28 Sayı : 4 Yıl : 2021
Index
Membership
Applications
Journal of Anesthesia Sugammadex Uygulaması Sonrası Anafilaktik Şok Olgusu [JARSS]
JARSS. 2020; 28(4): 310-313 | DOI: 10.5222/jarss.2020.02411

Sugammadex Uygulaması Sonrası Anafilaktik Şok Olgusu

Ökkeş Hakan Miniksar1, Ramazan Kırteke2
1Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı,Yozgat, Türkiye
2Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Malatya, Türkiye

Sugammadeks, roküronyum gibi steroid yapılı nondepolarizan nöromüsküler ajanları (NMBAs) selektif olarak enkapsüle eden, sentetik gamma-siklodekstrin yapısında bir ajandır. Bu olgu sunumunun amacı, nöromüsküler blokajın geri döndürülmesi sırasında sugammadekse bağlı olduğu düşünülen, hayatı tehdit eden anaflaktik şok tablosunu sunmaktır. Hasta 10 yıl öncesine ait genel anestezi altında komplikasyonsuz inguinal herni onarımı öyküsü olan ve ek hastalığı olmayan 59 yaşında erkek idi. Girişimsel radyoloji kliniği tarafından genel anestezi altında serebral anevrizmanın endovasküler koil embolizasyonu planlandı. Operasyon esnasında cerrahi veya anesteziye bağlı herhangi bir komplikasyon gözlemlenmedi. Operasyon sonunda hastaya intravenöz (IV) 200 mg sugammadeks enjeksiyonuna uygulandı. Ekstübasyondan yaklaşık 2 dakika sonra hastada sugammadekse bağlı olduğu düşünülen anaflaktik reaksiyon gelişti. Efedrin, adrenalin ve metilprednizolon uygulanan hastanın semptomları geriledi. Sugammadeks uygulanmasından sonra hayatı tehdit eden anaflaktik reaksiyonların gelişebileceğinin farkında olmalıyız.

Anahtar Kelimeler: Anafilaktik şok, sugammadeks, genel anestezi

Anaphylactic Shock Case After Sugammadex Application

Ökkeş Hakan Miniksar1, Ramazan Kırteke2
1University of Bozok, Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Yozgat, Turkey
2Malatya Education and Reserch Hospital, Anaesthesiology and Intensive Care Clinic, Malatya, Turkey

Sugammadex is a synthetic gamma-cyclodextrin-derived agent that selectively encapsules nondepolarizing neuromuscular blockers (NMBAs) such as rocuronium. This case report aims to present a life-threatening anaphylactic shock that is thought to be related to sugammadex application after reversal of the neuromuscular blockade. The patient was a 59-year-old male who had a history of uncomplicated inguinal hernia repair under general anesthesia 10 years ago and had no additional disease. Endovascular coil embolization of cerebral aneurysm was planned under general anesthesia by the interventional radiology clinic. No complications related to surgery or anesthesia were observed during the operation. At the end of the operation, intravenous (IV) 200 mg sugammadex was administered to the patient. Approximately 2 minutes after extubation, the patient developed an anaphylactic reaction, which was thought to be due to sugammadex injection. The symptoms of the patient regressed with the administration of ephedrine, adrenaline and methylprednisolone. We should be aware of the fact that life-threatening anaphylactic reactions may develop after administration of sugammadex.

Keywords: Anaphylactic shock, sugammadex, general anaesthesia

Ökkeş Hakan Miniksar, Ramazan Kırteke. Anaphylactic Shock Case After Sugammadex Application. JARSS. 2020; 28(4): 310-313

Sorumlu Yazar: Ökkeş Hakan Miniksar, Türkiye
LookUs & Online Makale