ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Cilt : 28 Sayı : 4 Yıl : 2020
Index
Membership
Applications
Multiple Sklerozda Postdural Başağrısı; Şimdi ne yapacağız? Vaka Takdim [JARSS]
JARSS. 2019; 27(4): 308-310 | DOI: 10.5222/jarss.2019.86580

Multiple Sklerozda Postdural Başağrısı; Şimdi ne yapacağız? Vaka Takdim

Zuhal Çavuş1, Nilufer Coskun2
1Özel Duygu Hastanesi
2Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eah

Multipl sklerozlu hastalarda epidural kan yaması uygulamalarının oluşturduğu basınç değişikliklerinin akson iletimi üzerine olası etkileri önemlidir. Multiple sklerozlu hastalarda epidural kan
yamasının güvenliği ve etkinliğine dair kısıtlı sayıda olgu sunumu vardır. Biz burada, 26 yaşında
multiple sklerozlu kadın hastada postdural ponksiyon baş ağrısının başarılı tedavisini anlatmayı
amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Multiple skleroz, Epidural kan yaması, Postspinal baş ağrısı

Postdural Puncture Headache in Multiple Sclerosis; What shall we do now?

Zuhal Çavuş1, Nilufer Coskun2
1Duygu Hospital
2Md İlhan Varank Sancaktepe Hospital

Potential effects of epidural pressure changes caused by epidural blood patch applications are
important due to their interference with axonal conduction in patients with multiple sclerosis.
There are limited number of case reports about safety and efficiency of epidural blood patch
applications in multiple sclerosis patients. Herein, we aimed to report a successful epidural blood
patch treatment in a 26-year-old female patient with multiple sclerosis.

Keywords: Multiple sclerosis, Post-dural puncture headache, Blood patch, epidural

Zuhal Çavuş, Nilufer Coskun. Postdural Puncture Headache in Multiple Sclerosis; What shall we do now?. JARSS. 2019; 27(4): 308-310

Sorumlu Yazar: Zuhal Çavuş, Türkiye
LookUs & Online Makale