ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Cilt : 28 Sayı : 4 Yıl : 2020
Index
Membership
Applications
Omfalopagus Tip Yapışık İkizlerde Anestezi Yönetimi: Bir Olgu Sunumu [JARSS]
JARSS. 2019; 27(4): 311-314 | DOI: 10.5222/jarss.2019.64936

Omfalopagus Tip Yapışık İkizlerde Anestezi Yönetimi: Bir Olgu Sunumu

Aydın Mermer1, Yasin Tire1, İbrahim Akkoyun2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Bölümü, Konya, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahi Bölümü, Konya, Türkiye

Yapışık ikiz olarak doğum 1/200.000 oranıyla nadir bir durumdur. Bu tip yapışık ikiz olgularından
biri de omfalopagus tipi yapışık ikizlerdir. Biz de 8 günlük ve ikizlerden birisinde VSD (Ventriküler
Septal Defekt) bulunan omfalopagus tipi yapışık ikizlerin anestezi yönetimini sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Anestezi Yönetimi, Omfalopagus Tipi Yapışık İkizler, Hipotermi, Ventilasyon.

Anesthesia Management in Omphalopagus Type Conjoined Twins: A Case Report

Aydın Mermer1, Yasin Tire1, İbrahim Akkoyun2
1University Of Health Science, Konya Training And Research Hospital, Anesthesiology And Reanimation Department, Konya, Turkey
2University Of Health Science, Konya Training And Research Hospital, Pediatric Surgery Department, Konya, Turkey

Birth as conjoined twins is a rare condition with a rate of 1/200.000. One of these conjoined twins
is omphalopagus type conjoined twins. We aimed to present anesthesia management of
omphalopagus type conjoined twins with VSD (Ventricular Septal Defect) in one of 8-day-old
twins.

Keywords: Anesthesia Management, Omphalopagus Type Conjoined Twins, Hypothermia, Ventilation.

Aydın Mermer, Yasin Tire, İbrahim Akkoyun. Anesthesia Management in Omphalopagus Type Conjoined Twins: A Case Report. JARSS. 2019; 27(4): 311-314

Sorumlu Yazar: Yasin Tire, Türkiye
LookUs & Online Makale