ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Cilt : 29 Sayı : 1 Yıl : 2021
Index
Membership
Applications
Aspirasyon Riskli Olguda Gastrik İçeriği Tahmin Etmede Ultrasonografinin Yeri [JARSS]
JARSS. 2020; 28(4): 307-309 | DOI: 10.5222/jarss.2020.51423

Aspirasyon Riskli Olguda Gastrik İçeriği Tahmin Etmede Ultrasonografinin Yeri

Muhammet Ahmet Karakaya1, Emrah Alper2, Seçil Çetin1, Kamil Darçın1, Özlem Özkalaycı1, Yavuz Gürkan1
1Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Bilim Dalı, İstanbul

Bu olgu sunumunda perkütan endoskopik gastrostomi değişimi için başvuran mental motor retarde hastanın işlem öncesi mide doluluğunu saptamadaki ultrasonografi deneyimimizi sunmayı amaçladık. Ultrasonografi probu ile sagittal planda, subkostal bölgede midenin antrumu görüntülendi. Ön-arka ve sağ-sol yan çapı ölçüldü. Bu ölçümlerden önce antrum yüzey kesit alanı ve sonrasında mide hacmi hesaplanarak gastrik volüm ölçüldü. Aspirasyon riskli olgularda mide hacmini değerlendirmede ultrasonografi iyi bir alternatif yaklaşım olarak akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: pulmoner aspirasyon, gastrik hacim, ultrasonografi, antrum yüzey kesit alanı

The Role of Ultrasonography to Estimate Gastric Content in a Case with Aspiration Risk

Muhammet Ahmet Karakaya1, Emrah Alper2, Seçil Çetin1, Kamil Darçın1, Özlem Özkalaycı1, Yavuz Gürkan1
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Koç University School of Medicine, İstanbul, Turkey
2Division of Gastroenterology and Hepatology, Koc University School of Medicine, Istanbul, Turkey

In this case report we present our experience in measuring the gastric volume of a mentally-motor retarded patient for percutaneous endoscopic gastrostomy replacement. The antrum of the stomach was visualized in the subcostal region of the sagittal plane with an ultrasound probe. Anteroposterior, and right-left lateral diameters were measured. Using these measurements, the antrum cross-sectional area and then the gastric volume were calculated. Ultrasonography should be kept in mind as a good alternative approach to evaluate the gastric volume in cases with aspiration risk.

Keywords: pulmonary aspiration, gastric volume, ultrasonography, antrum cross-sectional area

Muhammet Ahmet Karakaya, Emrah Alper, Seçil Çetin, Kamil Darçın, Özlem Özkalaycı, Yavuz Gürkan. The Role of Ultrasonography to Estimate Gastric Content in a Case with Aspiration Risk. JARSS. 2020; 28(4): 307-309

Sorumlu Yazar: Özlem Özkalaycı, Türkiye
LookUs & Online Makale