ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Cilt : 28 Sayı : 4 Yıl : 2020
Index
Membership
Applications
Evrensel Bilimin Paylaşımında Dergiler ve Kongreler [JARSS]
JARSS. 2019; 27(4): 235-244 | DOI: 10.5222/jarss.2019.50479

Evrensel Bilimin Paylaşımında Dergiler ve Kongreler

F. Yeşim Gökce Kutsal
Hacettepe Tıp Fakültesi Erişkin Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, 6100 Sıhhiye-Ankara

Dergiler ve kongreler, bilimsel iletişim için temel oluşturan resmi bilgi kanallarıdır. Bilimsel dergi editörlerinin dergilerine, yazarlarına ve okuyucularına karşı sorumlulukları vardır. Danışmanlıkların adaletli, zamanlamaya uygun ve titizlikle gerçekleşmesinin sağlanması için, tüm editoryal süreçlerin izlenmesinden sorumludurlar. Dergilerin kendi belirledikleri makale seçim ve yayınlama kriterleri vardır. Danışmanlık sistemi dergilerde bilimsel kaydın bütünlüğünün sağlanması açısından önemli bir rol oynamaktadır. Dergi ve danışmanlar arasında açık bir iletişimin olması önemlidir. Tutarlı, adil ve zamanında inceleme sağlanması açısından dergi editörleri, danışmanlar ve yazarlar arasındaki tüm iletişimi/etkileşimi sağlamaktadırlar. Danışmanlar, editörler tarafından seçilir ve makalelerin yansız, bilimsel ve zamanlamaya uygun şekilde değerlendirilmesinden sorumludur. Makalelerin yayımlanma aşamasında uygun dergi seçimi ciddiye alınması gereken bir konu olup, bu anlamda yağmacı dergi ve kongrelerin saptanması ve ayrıştırılması önemli bir sorundur. Ne yazık ki halen araştırmacılara makale gönderim aşamasında uygun dergi seçimi ve makale gönderim süreçleri ile ilgili yeterli eğitim ve yönlendirme sunulmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bilimsel yayıncılık, Danışmanlık, Açık erişim, Yağmacı dergiler, Yağmacı kongreler

Journals and Congresses in The Sharıng of Unıversal Scıence

F. Yeşim Gökce Kutsal
Hacettepe University Faculty of Medicine Department of Physical Medicine and Rehabilitation, 6100 Sihhiye-Ankara

Journals and the congresses are the formal information channels that form the basis for scientific communications. Editors of scientific journals have responsibilities toward their journals,
authors and readers. They are responsible for monitoring the peer-review editorial process so as
to ensure the fairly, timely, and thoroughly realization of counselling procedures. The journals
have their own manuscript selection, and publication criteria. The peer-review system plays an
important role in ensuring the integrity of the scholarly record. Clear communication between the
journal and the reviewers carries importance. Editors mediate all interactions between reviewers
and authors so as to facilitate consistent, fair and timely review. Reviewers are selected by the
editors and they are responsible for the fair and scientific evaluation of the manuscripts in time.
The process of selecting a suitable journal for publication should be taken seriously because the
identification and avoidance of predatory journals and conferences is an important issue.
Unfortunately, currently, researchers receive little education or support about navigating journal
selection and submission processes.

Keywords: Scholarly publishing, Peer review, Open access, Predatory journals, Predatory congresses

F. Yeşim Gökce Kutsal. Journals and Congresses in The Sharıng of Unıversal Scıence. JARSS. 2019; 27(4): 235-244

Sorumlu Yazar: F. Yeşim Gökce Kutsal, Türkiye
LookUs & Online Makale