ISSN 1300-0578
Volume : 27 Issue : 3 Year : 2020
Index
Membership
Applications

Quick Search
Journal of Anesthesia Ultrasound guided popliteal and saphenous nerve blocks for diabetic foot surgery in a morbidly obese patient [JARSS]
JARSS. 2019; 27(3): 232-234 | DOI: 10.5222/jarss.2019.41736

Ultrasound guided popliteal and saphenous nerve blocks for diabetic foot surgery in a morbidly obese patient

Özlem Özkalaycı, Seçil Çetin, Muhammet Ahmet Karakaya, Aytekin Ünlükaplan, Agah Rauf İşgüzar, Yavuz Gürkan
Koç University School Of Medicine Hospital

In this case report, we shared our experience of ultrasound guided peripheral nerve block application in a high risk patient for anesthesia undergoing diabetic foot surgery. In a patient with hypertension, diabetes mellitus, coronary artery disease popliteal and saphenous nerve blocks were performed. The blocks were performed with a 100 mm block needle, guided by ultrasound. The popliteal block was performed with 15 ml of 2% bupivacaine and 15 ml of 0.5% lidocaine in knee flexion position and for saphenous nerve block 5 ml of 0.5% bupivacaine and 5 ml 2% lidocaine was administered. Surgery was completed without comprimising the circulatory and respiratory systems. Peripheral nerve blocks should be kept in mind as a safe alternative method of anesthesia in high risk patients.

Keywords: morbidly obese, popliteal nerve block, saphenous nerve block

Morbid obez bir hastada diyabetik ayak cerrahisi için ultrason rehberliğinde popliteal ve safen sinir bloğu uygulaması

Özlem Özkalaycı, Seçil Çetin, Muhammet Ahmet Karakaya, Aytekin Ünlükaplan, Agah Rauf İşgüzar, Yavuz Gürkan
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Bu olgu sunumunda diyabetik ayak cerrahisi geçiren anestezi açısından yüksek riskli hastada ultrason rehberliğinde periferik sinir bloğu uygulama deneyimimizi paylaştık. Hipertansiyon, diyabetes mellitus, koroner arter hastalığı olan morbid obez hastada popliteal ve safen sinir bloğu uygulandı. Bloklar ultrason rehberliğinde 100 mm blok iğnesi ile yapıldı. Popliteal blok supin pozisyonda diz fleksiyonda 15 ml % 0.5 bupivakain ve 15 ml %2 lidokain ile, safen sinir bloğu ise 5ml % 0.5 bupivakain ve 5 ml %2 lidokain verilerek yapıldı. Dolaşım ve solunum sistemleri etkilenmeden cerrahi sorunsuz olarak tamamlandı. Periferik sinir blokları yüksek riskli hastalarda güvenli alternatif anestezi yöntemi olarak akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: morbid obez, popliteal sinir bloğu, safen sinir bloğu

Özlem Özkalaycı, Seçil Çetin, Muhammet Ahmet Karakaya, Aytekin Ünlükaplan, Agah Rauf İşgüzar, Yavuz Gürkan. Ultrasound guided popliteal and saphenous nerve blocks for diabetic foot surgery in a morbidly obese patient. JARSS. 2019; 27(3): 232-234

Corresponding Author: Özlem Özkalaycı, Türkiye
LookUs & Online Makale