ISSN 1300-0578
Cilt : 28 Sayı : 1 Yıl : 2020
Index
Membership
Applications

Hızlı Arama
Serebro-Okülo-Fasiyo-Skeletal Sendromlu Çocukta Anestezi Yönetimi [JARSS]
JARSS. 2019; 27(1): 63-65 | DOI: 10.5222/jarss.2019.99608

Serebro-Okülo-Fasiyo-Skeletal Sendromlu Çocukta Anestezi Yönetimi

Alev Şaylan1, Nalan Çelebi2, Özgür Canbay2
1SBÜ Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Serebro-okülo-fasiyo-skeletal sendrom (COFS, Pena-Shokeir Syndrome Type II, Cockayne Syndrome Type II); çocukluk çağında ölümlere neden olabilen otozomal resesif geçişli, nadir görülen progresif bir sendromdur.
Bu olgu sunumu ile COFS tanılı hastamızda konjenital katarakt cerrahisi için anestezi yönetiminin sunulması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Genel anestezi, Nadir hastalık, Pediatri, Pena-Shokeir Sendromu Tip II

Anesthetic Management of a Child with Cerebro-Oculo-Facio-Skeletal Syndrome

Alev Şaylan1, Nalan Çelebi2, Özgür Canbay2
1Department of Anesthesiology and Reanimation, SBÜ Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Hacettepe University Medical Faculty, Ankara, Turkey

Cerebro-oculo-facio-skeletal syndrome (COFS, Pena-Shokeir syndrome Type II, Cockayne syndrome Type II) is a rare progressive syndrome with autosomal recessive transition that may cause death in childhood.
We aimed to present the anesthesia management in congenital cataract surgery in a patient with COFS in the present study.

Keywords: General anesthesia, Rare disease, Pediatrics, Pena-Shokeir Syndrome Type II

Alev Şaylan, Nalan Çelebi, Özgür Canbay. Anesthetic Management of a Child with Cerebro-Oculo-Facio-Skeletal Syndrome. JARSS. 2019; 27(1): 63-65

Sorumlu Yazar: Alev Şaylan, Türkiye
LookUs & Online Makale