ISSN 1300-0578
Cilt : 28 Sayı : 1 Yıl : 2020
Index
Membership
Applications

Hızlı Arama
Chanarin Dorfman Sendromlu hastada anestezi yönetimi [JARSS]
JARSS. 2019; 27(2): 151-154 | DOI: 10.5222/jarss.2019.87597

Chanarin Dorfman Sendromlu hastada anestezi yönetimi

Alparslan Koç, Nurhan Eren
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Erzincan

ÖZET;
AMAÇ:
Biz bu olguda Chanarin Dorfman Sendromu (CDS) tanısı olan mesane taşı nedeniyle opere edilecek bir hastada Total intravenöz anestezi (TİVA) uygulamasını irdeledik.
YÖNTEM:
Hastada özofagus varis kanaması öyküsü mevcut idi. Ayrıca tetkiklerinde INR: 1.71 sn % INR tespit edidi. Hastanın rejyonel enesteziyi reddetmesiyle birlikte genel anestezi düşünüldü. İnhaler anestezik ajanların izole hepatotoksik etkileri nedeniyle olguda TİVA tercih edilmiştir.
BULGULAR:
Hastada TİVA güvenle uygulanmış operasyon sırasında komplikasyon görülmemiştir. Operasyon sonrası bir aylık süreçte haftalık bakılan karaciğer testlerinde anlamlı değişiklik görülmemiştir.
SONUÇ:
CDS gibi nadir görülen olgularda anestezi amacıyla TİVA uygulamasının güvenle kullanılabileceği düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Chanarin Dorfman Sendromu, anestezi, TİVA

Anesthesia management in patient with Chanarin DorfmanSyndrome

Alparslan Koç, Nurhan Eren
Departmanı of Anesthesiology and Reanimation of Erzincan Binali Yıldırım University, Erzincan, Turkey

ABSTRACT;
OBJECTIVE:
In this case, we investigated Total intravenous anesthesia (TIVA) in a patient who has diagnosis of Chanarin Dorfman Syndrome (CDS) was operated for bladder stone.
METHOD:
The patient had a history of esophageal variceal bleeding. Also had an INR of 1.71 sec % INR. General anesthesia was considered when the patient refused regional enesthesia. TIVA was preferred because of isolated hepatotoxic effects of inhaled anesthetic agents.
RESULTS:
There was no complication during TIVA operation. No significant changes were observed in liver tests performed weekly during the one month period.
CONCLUCISON:
In rare cases such as CDS, we think that TIVA can be used safely for anesthesia.

Keywords: Chanarin Dorfman Syndrome, anesthesia, TIVA

Alparslan Koç, Nurhan Eren. Anesthesia management in patient with Chanarin DorfmanSyndrome. JARSS. 2019; 27(2): 151-154

Sorumlu Yazar: Alparslan Koç, Türkiye
LookUs & Online Makale