ISSN 1300-0578
Volume : 28 Issue : 3 Year : 2020
Index
Membership
Applications

Editorial Board

Editorial Board

Founder

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanları Derneği 

Owner

Feyhan Ökten /Ankara Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanları Derneği adına Dernek Başkanı

Editor in Chief

Aslı Dönmez / Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt E.A.H
Email: aslidonmez@hotmail.com

Managing Editor

Derya Özkan / Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt E.A.H
Email: derya_z@yahoo.com

Reyhan Polat / Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt E.A.H
Email: reyhanp9@gmail.com

 Editorial Assistants

Bahar Sakızcı Uyar/ Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt E.A.H
Email: drsakizciuyar@gmail.com

Savaş Altınsoy / Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt E.A.H
Email: savasaltinsoy@gmail.com

Statistical Editor

Derya Gökmen / Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik AD

Güven Özkaya / Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik AD

M. Çağatay Büyükuysal / Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik AD

Language Editors

Gürkan Kazancı
Ümit Özkan

Editorial Advisory Board

Vojislava Nešković
Department of Anaesthesia and Intensive Care, Military Medical Academy Belgrade, Serbia

Andrijan Kartalov
Department of Anesthesiology, Reanimation and Intensive Care, Faculty of Medicine Ss Cyril and Methodius University Skopje, Republic of Macedonia

Dusanka Janjevic
Department of Anaesthesiology, ENT Clinic, Clinical Centre of Vojvodina Novi Sad, Serbia

Jasmina Smajic
Department of Anesthesiology and Reanimation, University Clinical Center Tuzla, Tuzla, Bosnia and Herzegovina

Hristo Bozov
Department of Anesthesiology and Intensive Care, Medical University of Varna Varna, Bulgaria

Semra Demirbilek
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Menteşe/Muğla

Seda Banu Akıncı
Hacettepe Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Sıhhiye/Ankara

Alparslan Turan
Department of Outcomes Research, Anesthesiology Institute, Cleveland Clinic, Cleveland, Ohio/ USA

Sumru Şekerci
Ankara Şehir Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Çankaya/Ankara

Quick Search
LookUs & Online Makale